GMT |

Bezpečnost & Integrita

Získání důvěry a pocitu jistoty našich registrovaných členů během hry na Titan Poker - je naším hlavním cílem a také klíčem k úspěchu. Hlavní motivací pro nás je, aby se všichni hráči během své hry na Titan Poker cítili již od prvního dne na sto procent spokojeni, a vynakládáme na to veškeré úsilí. Důkazem naší snahy zabezpečit pocit jistoty a důvěry hráčů je škála prvků, které působí mimo hlavní scénu našich webových stránek. Tyto prvky jsou důležitou součástí našich každodenních operací a způsobu, jakým řídíme naši společnost - od používání generátoru náhodných čísel k záruce naprosté integrity hry, přes možnost poskytnout našim hráčům přesný čas provedených transakcí a historie her z paměti pokerového software, až k zabezpečení a ochraně soukromí našich hráčů pomocí '128-bit' technologie. Vynalezli jsme také tu nejdokonalejší metodu - sloučenou ze statisticky analytických pomůcek a bdělosti našich odborníků - která zaručuje velmi efektivní ochranu před tajnými úmluvami hráčů (tzv.'collusions').

Personál Titan Poker a příbuzní našeho personálu mají zakázáno otevřít si hráčský účet či jakýmkoliv způsobem vstoupit do hry na Titan Poker. Tento zákaz se týká také společností spojených s Titan Poker, jejich zaměstnanců a příbuzných.

Diskrétnost

Jakékoliv informace, které hráč poskytne Titan Poker, jsou přísně drženy v tajnosti. Informace hráče nikdy nebudou dále předány další organizaci ke komerčním či jiným ziskům, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon. Přečtěte si naše Prohlášení o zachování soukromí.

Z bezpečnostních důvodů má Titan Poker právo požádat hráče, aby předložili dokumenty (kopii přední a zadní strany kreditní karty, občanský průkaz, potvrzení o vkladu a důkaz o trvalém bydlišti), které dokazují jejich oprávněnost být vlastníky účtu. Vemte prosím na vědomí, že budete o tyto dokumenty požádáni při Vašem prvním vkladu.

Integrita hry

Titan Poker kombinuje používání automatizovaných a ručně ovládaných monitorů k identifikaci a k zamezení jakýchkoliv nezákonných hracích šablon či případů tajných úmluv mezi hráči. Tímto způsobem je zajištěna fair hra o skutečené peníze a příjemné, čestné pokerové prostředí. Zdokonalené algoritmy, které byly navrhnuty veterány profesionální hry pokeru a odborníky trhu hazardních her, jsou nastaveny tak, aby uvedly do pohybu reakci systému ve chvíli, kdy odhalí jednu z výše jmenovaných možností. Jakákoliv činnost spojená se hrou o skutečné peníze je systémem zaznamenána do paměti pro situaci případného vyšetřování. Jedním z velmi nečestných způsobů podvádění, který všichni ostatní hráči odsuzují, je tajná úmluva ('collusion'). Dva či více z hráčů si navzájem předávají informace, aby tak získali převahu nad ostatními ve hře. Titan Poker najal tým zkušených hráčů pokeru ('Collusion detection team'), který za pomoci důmyslného monitorovacího systému okamžitě a automaticky odhalí podezřelé hrací šablony u pokerových stolů. Hráči, kteří používají software společnosti Playtech, si mohou být jisti tím, že hra je zabezpečena důmyslnou soupravu analytických pomůcek. Tyto pomůcky, společně se zasvěcenými odborníky, kteří pracují nepřetržitě sedm dní v týdnu, zaručují, že podvodníci budou co nejvíce vzdáleni ze hry na Titan Poker. Každý druh podvádění je monitorován - jste pod naším dohledem, nebudeme proto váhat vyloučit Vás ze hry a upozornit na Vás také další webové stránky pokeru. I když se vždy řídíme zásadou, že hráč zůstává nevinným až do prokázání svého přestupku, složitá analýza hracích šablon a příslušného chování nám vždy poskytne informaci potřebnou k učinění správného závěru. Podle celkové závažnosti těchto případů - může být hráč požádán poskytnout platné vysvětlení svého podezřelého jednání či ve více extrémních případech - může být také vyloučen z účasti na Titan Poker.

Opatření proti tajným úmluvám a podvodným činnostem

Jsme naprosto zavázáni zabránit podvodníkům v přístupu na Titan Poker, protože si přejeme, aby mohli mít naši hráči opravdový prožitek ze své hry a aby byli provázeni jistotou, že hry na Titan Poker mají záruku čestnosti a naprosté integrity. Budeme jednat těmi nejráznějšími a nejpřísnějšími způsoby v naší dispozici s každým jedincem či skupinou osob, kteří budou ohrožovat či snažit se ovlivnit hru v neprospěch ostatních hráčů. Jakákoliv informace o známých podvodnících, tajných úmluvách či jiných dalších podvodných aktivitách bude také dále předána ostatním online hazardním stránkám. V nutných případech zpřístupníme informace také regulátorům a vládním institucím v jurisdikci, pod kterou každý z uvedených hráčů spadá. S nevinnými hráči, kteří se stali obětí podvodných činností, bude zacházeno velmi solidárním způsobem. Doporučujeme každému z hráčů, který věří, že byl podveden, napsat nám s pocitem naprosté jistoty na e-mail games [at] titanpoker [dot] com. Kompletní záznamy a historie všech her jsou zachovány za každých okolností a tyto záznamy mohou být velmi snadno zpřístupněny a zhodnoceny každým z hráčů. Na závěr vám všem, kteří plánujete a nebo se již těšíte z účasti v našich hrách, přejeme hodně štěstí a zaručujeme vám s plným sebevědomím nejvíce fair hru, jaká je jen možná.

Přejeme vám příjemný prožitek ze hry!

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker