GMT |

Pokerový slovník

Hra pokeru, zrovna tak jako mnoho jiných zálib a povolání, získala během let svou vlastní terminologii. Tato příručka obsahuje kromě základních pokerových výrazů i ty, které jsou přímo spojeny s pokerovou hrou online.

All-in

Od chvíle, kdy jste vsadil/a v určité fázy hry všechny Vaše žetony, jste považováni za hráče 'all-in'. Toto východisko můžete za prvé zvolit, nemáte-li dostatek žetonů vsadit povinnou či volitelnou částku. 'All-in' může být také součástí strategického tahu během hry bez sázkového limitu. Od okamžiku, kdy jste vsadili 'all-in', máte šanci vyhrát část banku se všemi předchozími sázkami včetně 'all-in'. Hráč 'all-in' nemůže již dále pokračovat sázet. Sázky ostatních hráčů se po 'all-in' vkládají do dalšího (tzv.vedlejšího banku). 'All-in' se také používá za situace, kdy hráč ztratil spojení se serverem.

Avatar

Termín z počítačových her pro obrázek či postavičku znázorňující daného hráče.

Away-from-table

Na pokerových turnajích nemusíte přestat hrát ('sit-out'), máte možnost pouze se vzdálit od stolu ('away from table'). Hráč 'vzdálený od stolu' obdrží karty jako všichni ostatní na počátku hry a vsadí povinnou sázku ('blinds'). Narozdíl od dalších hráčů on však složí karty ('fold') hned po zvýšené sázce ('raise'), uskutečněné ještě před rozdáním prvních tří společných karet ('flop'). Další možnost, kdy se hráč může vzdálit od stolu, je po sázce, která následuje až po rozdání prvních tří společných karet ('flop'). Jestli-že si v průběhu pokerového turnaje hráč potřebuje odpočinout či se přímo odpojit a odejít, je automaticky považován za 'away from table'.

Bad Beat

Tento termín označuje silného favorita s výbornou kombinací, který byl poražen hráčem s počátečně velmi malou procentní šanci na výhru.

Bet the Pot

Termím používáný pro bank ve hře se sázkovým limitem. Znamená to, že hodnota Vaší sázky odpovídá současné částce v banku. Například, přišla-li na Vás na řada během sázkového kola a bank je 217$, můžete provést 'bet the pot' za situace, že hodnota Vaší částky odpovídá 217$.

Big Blind (limit poker) - Povinná sázka (hra pokeru s omezenými sázkami)

Během pokerové partie, ve které existuje povinná sázka naslepo ('blind'), velká sázka naslepo ('big blind') je obvykle stejná jako nejnižší sázkový limit pro tuto hru. Ve hře se 5$/10$ sázkovým limitem, 'big blind' odpovídá tedy 5$. Velká sázka naslepo ('big blind') následuje po 'small blind' čili po malé sázce naslepo. 'Small blind' sází vždy hráč, která je první zleva od dealera.

Blind

Tento termín se vztahuje na povinné sázky, nazývané 'small blind' a 'big blind', které zajištˇují peníze v banku. Tyto sázky jsou povinné pro každého z hráčů a kolují ve směru hodinových ručiček vždy o jednoho hráče.

Board

Otevřené (společné) karty ve hře Texas Holdem Poker.

Burn

'Spálit kartu', tato možnost se používá v živé hře pokeru. Vrchní (a skrytá) karta v balíčku karet je odložena ze hry vždy na začátku každého kola, když jsou rozdány karty. Účelem je snížit riziko podvádění během hry na minimum, aby hráči nemohli odhadnout další kartu. V online pokeru toto nebezpečí nehrozí a proto se karty 'nepálí.

Button

Značka (většinou ve tvaru kolečka) označující hráče, který je na řadě při rozdávání karet. Tato značka je uplatněna během her, kdy umístění ostatních hráčů od dealera hraje důležitou roli.

Buy-in

Peněžní částka vyžadována od hráče k zajištění vstupu do hry. Vstupní turnajové poplatky jsou považovány za 'buy-in'. V 'ring game' čili ve hře o skutečné peníze, je určeno minimální a maximální 'buy-in'.

Call

Termín 'call' se používá za situace, kdy hráč vsadil stejnou částku jako hráč předchozí.

Cap

'Uzávěr' čili poslední povolená zvýšená sázka. Ve hře s omezenými sázkami mohou hráči během jednoho kola zvýšit původní sázku maximálně jen třikrát. Třetí závěrečná zvýšená sázka se nazývá 'cap' čili 'uzávěr'.

Check

Nebyla-li před Vámi vynesena žádná sázka a Vy si také nechcete vsadit, učinili jste 'check'. Můžete provést 'check' jen za situace, kdy si před Vámi během stejného kola nikdo nevsadil.

Client

Název pro software, který Vám po stáhnutí do počítače umožní interakci se servery pokerové herny.

Collusion

Situace, kdy si dva či více z hráčů sdílejí navzájem informace, aby tak získali převahu během karetní/ch partie/í. Netolerujeme žádné podvádění ve hře.

Community Cards

Otevřené či společné karty vyložené na hrací stůl, aby je všichni hráči měli k dispozici. Ve hrách Texas Holdem a Omaha se vždy používají společné karty.

Dead Blind

Situace, kdy jste promeškali Vaši 'small blind' (malou povinnou sázku naslepo), a chcete vstoupit znovu do hry dříve, než máte vsadit 'big blind' čili velkou povinnou sázku naslepo. Abyste opět mohli vstoupit do hry, musíte vsadit malou i velkou povinnou sázku na slepo současně, 'small blind' se v tomto případě nazývá 'dead blind'. Jestli-že chce někdo po Vás vsadit, tato malá povinná sázka se do celkové sumy sázky předchozí nepočítá.

Dead Hand

'Hand', která již není ve hře.

Down Cards

Zakryté karty hráčů, rozdané lícem dolů, nazývané také 'hole cards'.

Drawing Dead

Situace, kdy si hráč vytahuje kartu i za předpokladu, že nejlepší karetní kombinace byla již sestavena a on nemá šanci vyhrát.

Drop

Stejný význam jako 'fold', znamená složit karty.

Face Down

Karty rozdané lícem dolů, které ostatní hráči nemohou vidět.

Face Up

Rozdané karty, které všichni hráči mohou také vidět, protože jsou lícem nahoru.

Flop

První tři otevřené či společné karty ve hře Texas Holdem, které jsou vyloženy na hrací stůl současně.

Flush

Nazývá se tak jakákoliv kombinace pěti karet stejné barvy.

Fold

Vzdát hru symbolickým složením karet, používá se také výraz 'drop'.

Forced Bet

Povinná sázka, v určitých hrách pokeru znamená základní podmínku pro účast.

Four of a Kind

Velmi dobrá kombinace čtyř karet stejné hodnoty, nazývaná také 'quads', v češtině je více známý pojem 'poker'.

Freeroll

Tento termín označuje pokerové turnaje, ve kterých je hráči prominut vstupní poplatek anebo sázkový limit (a někdy také obě dvě tyto variace současně).

Full House

Karetní kombinace obsahující dvojici a trojici současně.

Graphics

Termín používaný pro grafický design, znázorňující pokerovou hernu včetně hracího stolu, sedadel, avatarů, karet a žetonů.

Hand

Skupina karet používaná hráči během jednoho kola. Tento termín výstižně označuje jedno kolo sázek, míchání a rozdávání karet.

Heads Up

Fáze hry, kdy zůstávají v soutěži o bank již jen dva hráči.

Head to Head

Hra, kdy se jen dva hráči mohou zúčastnit hry.

High Card

Karta s nejvyšší hodnotou.

High/Low

Variace hry, kdy je bank rozdělen mezi nejlepší a nejnižší karetní sestavu. Nejnižší karetní kombinace je složena z pěti nejnižších karet. Většina pokerových místností (včetně Titan Poker) považuje 5, 4, 3, 2, A (eso) jako nejnižší možnou karetní sestavu, i přesto, že je to tzv.'ulice' ('straight').

Hold'em

Nazýváno také Texas Holdem. Jedna z nejvíce populárních her pokeru. Každý z hráčů obdrží dvě skryté (lícem obrácené dolů) karty a může používat tři, čtyři anebo pět společných karet.

Hole Cards

Zakryté karty (lícem obrácené dolů), které má hráč v ruce.

In

Termín používaný pro hráče, který je stále ve hře a nesložil karty ('fold').

Inside Straight

Termín uplatněný za situace, kdy má hráč čtyři z pěti karet potřebných k vytvoření 'straight' (postupky). Klíčová pátá karta v 'inside straight' chybí uprostřed kombinace a ne na jejích okrajích. Například, hráč s kartami 3, 4, 5, 7 potřebuje 6, aby vytvořil 'straight'. Ve chvíli, kdy obdrží 6, nazývá se to 'making the inside straight'.

Jackpot

Bonusová příležitost k výhře za specifických podmínek určených pokerovou hernou.

Kicker

Název pro nejvyšší nepárovou kartu, která se používá k určení vítěze mezi dvěma 'Two of a Kind' (dvojicemi) či 'Two Pair' (dvěma páry) stejné hodnoty.

Live Blind

Povinná sázka, která je podána jedním či několika hráči ještě před rozdáním karet. 'Live' ('živá') znamená, že tito hráči mají stále možnost zvýšit sázku ve chvíli, kdy na ně v dalším kole opět přijde řada.

Main Pot

Hlavní bank. V okamžiku, kdy jeden či více z hráčů učiní 'all-in', je založen tzv.'vedlejší bank' pro každého z 'all-in' hráčů.

Muck

1.Podstatné jméno: Výraz, který je používán pro balíček odhozených karet, které již nejsou ve hře. 2.Sloveso: Termín uplatněný za situace, kdy v závěrečné fázi hry ('showdown') každý ze zbývajících hráčů odhalí své karty, ale hráč se slabou karetní sestavou vrátí své karty (zakryté) zpět dealerovi. V závěrečné fázi hry (tzv.'showdown), kdy každý ze všech zbývajících hráčů odhalí své karty, se teto termín používá pro situaci, kdy hráč se slabou karetní sestavou vrátí své karty obrácené lícem dolů dealerovi.

Multi-Table Tournament (MTT)

Turnaj, který probíhá u více než jednoho hracího stolu. Každý hráč začíná se stejným počtem žetonů, hraje se až do chvíle, kdy jeden z hráčů vyhraje všechny ostatní žetony. Hodnota individuálních peněžních výher závisí na počtu účastníků. Tyto údaje jsou uveřejněny na stránce turnajů. Přesné datum a čas konání turnajů hraných u více stolů je vždy uveřejněho na turnajové stránce a vyžaduje registraci předem.

nh

Nice hand; dobrá kombinace karet.

No Limit

Variace sázkových pravidel, kdy každý z hráčů může vsadit jakékoliv množství svých žetonů do hry (NL).

Omaha

Variace hry pokeru; každý z hráčů obdrží čtyři karty obrácené lícem dolů a na hrací stůl je vyloženo pět společných karet. Hráč s nejlepší karetní kombinací musí použít k jejímu sestavení přesně dvě karty obrácené lícem dolů a tři karty společné (otevřené). Tato hra má také tzv. 'High/Low' variaci.

Omaha High/Low

Tato hra umožňuje hráčům utkat se o bank, který se dělí mezi nejlepší (nejvyšší) a nejnižší karetní sestavu, použijí-li dvou skrytých a tří společných karet. Hráč může použít k sestavení nejlepší a nejnižší karetní kombinace různé skupiny karet.

On the button

Termín, který se používá pro označení dealera v hře Texas Holdem i v Omaha. Značka ('button') je kolečko s 'D' uprostřed a určuje hráče, který je na řadě při rozdávání karet.

One on One

Stejný význam jako 'Head to Head'.

Pair

Karetní sestava, vytvořena za pomoci dvou karet stejné hodnoty (tzv.'pár').

Pass

Stejný význam pro 'check' ('přestávka ze hry') a nebo 'fold' ('složení karet'), záleží na kontextu.

Play Chips

Žetony používané při hře o skutečné peníze. Hrací žetony samy o sobě nemají žádnou peněžní hodnotu.

Playing the Board

Situace, která může nastat během hry Texas Holdem. Hráč použije všechny společné (či otevřené) karty na hracím stole k sestavení své vlastní a zároveň také nejlepší karetní kombinace.

Pocket Cards

Termín používaný pro zakryté (lícem obrácené dolů) karty na začátku hry.

Pot

Bank s žetony, který je k dispozici pro výherce.

Pot Limit

Sázková varianta, kdy každý z hráčů může vsadit jen částku, jejíž nejvyšší hodnota odpovídá hodnotě banku v ten samý moment (PL).

Profile

Informace, kterou může hráč o sobě poskytnout (dle svého výběru) všem ostatním hráčům v pokerové herně. Váš profil může obsahovat Vaši oblíbenou zálibu, webovou stránku, citát apod.

Raise

Zvýšení sázky předcházejícím hráčem.

Rake

Celková částka peněz (v žetonech), kterou si kasino účtuje jako poplatek za zorganizování 'ring game' (hry o skutečné peníze) ve chvíli, kdy bank dosáhl své minimální hodnoty.

Raked Hand

Výraz pro karty, které hráč obdržel při rozdávání a které tvoří svou kombinací tzv.'rake'. Jedna 'raked hand' je vytvořena i za situace, kdy hráč složil karty ('fold') ještě před vyložením prvních tří společných karet ('flop'). Důležité upozornění: účast na některých z turnajů Titan Poker s 'raked hands' je možná pouze za podmínky, že hráč svou účastí také přispěl do banku a nestačí, že během této pokerové partie bylo započítáno 'rake'.

Rank

Karetní hodnota. Hodnota pikové dvojky je 2. Hodnota srdcové dámy je dáma. Hodnota karet roste od 2 do 10 a dále následují kluk, dáma, král a eso. Ve hrách s High/Low, eso může být použito jak pro kartu s nejvyšší tak i s nejnižšší hodnotou.

Re-buy

Dokoupení více žetonů během hry, ale ne během pokerové partie, které se v ten okamžik účastníte. 'Re-buy' se používá během her o skutečné peníze, a je také součástí pokerových turnajů.

Reducing

Výraz pro odstraňování žetonů z hracího stolu a pro okamžitý návrat do hry s méně žetony. 'Reducing' je považováno za velmi neslušné.

Registration

Registrace, při níž jste požádáni vybrat si heslo a zejména přezdívku pro svou identifikaci v pokerové herně. Při otevření účtu musíte také uvést Vaši zeměpisnou polohu a e-mail. Tímto způsobem probíhá hráčova registrace.

River

Pátá a závěrečná společná karta, nazývá se také 'Fifth Street' (pátá ulice').

Round

Termín, který označuje jedno kolo rozdávání karet a sázek. Například, vyložení závěrečné společné karty 'River' na hrací stůl a následné sázky se nazývají 'round' ('kolo').

Royal Flush

Královská postupka, nejlepší možná karetní sestava karet stejné barvy. Existují čtyři kombinace 'Royal Flush' (piková, kárová, srdcová a křížová). Znamená, že hodnota karet stejné barvy se zvyšuje postupně od 10 až do esa.

Satellite

Satelitní (předběžný, kvalifikační) turnaj pokeru, který svým výhercům zajištˇuje účast na větších a důležitějších turnajích.

Screen Name

Identita, kterou si online hráč vybral jako svou přezdívku pro hru v pokerové herně. Povolujeme jen jednu přezdívku pro každého z hráčů, mějte prosím proto pochopení za situace, kdy Vámi zvolené jméno bylo již obsazeno jiným hráčem.

Self-install

Výraz, který popisuje automatickou instalaci stáhnutého souboru z naší webové stránky do Vašeho desktopu poté, co na něj dvakrát kliknete.

Server

Počítač anebo skupina počítačů, které zajištˇují službu pro počítače zákazníků. V našem případě zajištˇují hru v pokerové herně.

Showdown

Závěrečná fáze hry následující po posledním kole sázek, ve které všichni zbývající hráči budˇ vyloží své karty ('showdown') a nebo je vrátí zakryté dealerovi ('muck').

Side Pot

Vedlejší bank, který je založen ve chvíli, kdy kdokoliv z hráčů vsadil 'all-in'. Vedlejší bank je určen jen pro hráče, kteří pokračují dále sázet (nevsadili zatím 'all-in'). Jsou také možné situace, kdy vzniká několik vedlejších banků.

Single Table Tournament (STT)

Doslovně přeloženo: 'turnaj hraný u jednoho stolu' (používá se často zkratka STT). 'STT' turnaj je zahájen vždy ve chvíli, kdy jsou obsazena všechna místa u hracího stolu. K účasti na 'STT' turnaji je nutné zaplatit vstupní poplatek (tzv.'buy-in'). Všechny 'buy-in' poplatky jsou zahrnuty do celkové hodnoty výher. Hráči s nejlepším umístěním obdrží svou část výhry podle tabulky uveřejněné na stránce turnajů. Na začátku 'STT' turnaje všichni obdrží stejný počet žetonů a hraje se až do chvíle, než jeden z hráčů vyhraje celkové množství žetonů.

Sit 'N' Go

Turnaj, který začíná ve chvíli, kdy potřebný počet hráčů zasedne ke hracímu stolu.

Sit Out

Hráči mají možnost rezervovat si místo u hracího stolu, když se některých pokerových partií ('hands') neúčastní. Většinou je však doba 'sit out' (neúčasti ve hře) omezena. Při hře s povinnou sázkou naslepo ('blind games'), může nastat situace, kdy je hráč při návratu do hry požádán o vklad ekvivalentu sázky naslepo. Tato částka se musí zaplacena i za situace, kdy hráč není na řadě vsadit naslepo. Nezúčastnit se hry můžete klinutím na okénko 'sit-out' u obrázku hracího stolu. Zpět do hry se hráči vrátí opětným kliknutím na okénko 'sit out'.

Small Blind

Povinná sázka podávána během hry Texas Holdem a Omaha, kterou sází dva hráči sedící hned nalevo od dealera.

Stakes

Ve hrách se sázkovým limitem, 'stakes' znamenají předem stanovenou hodnotu sázek i jejich zvýšení.

Straight

Karetní sestava s pěti za sebou jdoucími kartami, tzv. postupka. Na barvě karet nezáleží.

Straight Flush

Stejné jako 'straight', ale pět karet tvořících tuto kombinaci musí být také stejné barvy.

Stud

Všeobecný výraz používaný pro hry pokeru, ve kterých po prvních zakrytých kartách hráč obdrží karty obrácené lícem nahoru. Výjimkou je, že tyto otevřené karty jsou pouze pro hráčovu vlastní potřebu. Může následovat opět karta zakrytá (například ve hře 7 Card Stud).

Suit

Jakákoliv ze čtyř karetních barev v balíčku karet (kříže, káry, srdce a piky).

Texas Hold'em

Hra pokeru; každý z hráčů obdrží dvě zakryté karty a po nich následuje pět společných (otevřených) karet.

Three of a kind

Karetní sestava, která se skádá ze tří karet stejné hodnoty.

Tournament Buy-In

Vstupní poplatek do turnaje. Všechny 'buy-in' poplatky jsou navráceny hráčům prostřednictvím výher.

Tournament Entry-Fee

Malý poplatek, který je účtován pořadateli pro vstup do turnaje.

Trips

Přezdívka pro 'three of a kind' ('trojici').

Turbo

Variace pokerové hry, při které mají hráči jen minimální čas uvažovat o svém dalším tahu.

Turn

Přezdívka pro čtvrtou společnou kartu ve hře Texas Holdem a Omaha.

Two Pair

Karetní kombinace, která se skládá z dvakrát dvou karet stejné hodnoty.

Under-raise

Zvýšení sázky nedostatečnou hodnotou, povoleno pouze hráči, který se rozhodl vstoupit do hry 'all-in'.

Up Card

Karta, která je rozdána lícem nahoru, aby ji všichni hráči mohli také vidět.

Wheel

Přezdívka pro nejlepší nejnižšší karetní sestavu 5, 4, 3, 2, A.

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker