GMT |

Hodnoty karetních sestav

Výhercem každé pokerové partie je hráč s nejlepší karetní sestavou, která byla vytvořena pomocí libovolné kombinace karet zakrytých ('pocket cards') anebo karet společných ('community cards'). Hodnocení pokerových sestav je do detailů uvedeno zde - od nejsilnější až do nejslabší sestavy. Každá karetní sestava je doložena příkladem. Legenda následujících zkratek: C - kříže (Clubs), D - káry (Diamonds), H - srdce (Hearts), S - piky (Spades); J - kluk (Jack), Q - královna (Queen), K - král (King), A - eso (Ace).

  Royal Flush Čistá postupka od 10 do esa. Příklad: 10S, JS, QS, KS, AS

Straight Flush Postupka pěti karet stejné barvy. Příklad: 7D, 8D, 9D, 10D, JD

Four of a Kind (Čtveřice) Čtyři barvy stejné hodnoty (na barvě nezáleží) a jedna doplňková karta (tzv.'kicker'). Příklad: JC, JD, JH, JS

Full House Trojice karet stejné hodnoty s dvojicí karet stejné hodnoty. Má-li více hráčů Full House, vyhrává hráč s nejvyšší hodnotou trojice karet.(Za situace shodné trojice karet, která může nastat při hře s kartami společnými, vítězí hráč s nejvyšší hodnotou dvojice karet.) Příklad: QH, QS, KD, KC, KH

Flush Pět karet stejné barvy. Má-li více hráčů Flush, vyhrává hráč s nejvyšší kartou.(Případně se porovnává druhá, třetí, čtvrtá i pátá karta.) Mají-li všechny Flush stejnou hodnotu, dělí se bank rovnoměrně mezi hráče ('split'), na barvě nezáleží. Příklad: AS, 5S, 7S, 9S, JS

Straight (Postupka) Postupka pěti karet libovolné barvy. V případě, kdy má více hráčů Straight, vyhrává postupka zakončená nejvyšší kartou. Eso lze jako jedinou kartu použít na začátku i na konci postupky, ale samozřejmě ne ve stejné karetní sestavě. Příklad: 8, 9, 10, J, Q; na barvě nezáleží.

Three of a Kind (Trojice) Trojice karet stejné hodnoty a dvě karty doplňkové. Má-li více hráčů Three of a Kind, vyhrává hráč s nejvyšší trojicí karet. (Za situace shodné trojice karet, která může nastat při hře s kartami společnými, vítězí hráč s nejvyšší, případně druhou nejvyšší kartou doplňkovou.) Příklad: KH, KD, KC

Two Pair (Dva páry) Dvě různé dvojice karet stejné hodnoty a jedna karta doplňková. Má-li více hráčů Two Pair, vyhrává hráč s nejvyšším párem. Za situace, kdy jsou si oba páry rovny, vítězí hráč s nejvyšší kartou doplňkovou. Příklad: JC, JH, QS, QD

One Pair Dvojice karet stejné hodnoty a tři karty doplňkové. Nejvyšší pár vítězí. Májí-li dva či více hráčů pár karet stejné hodnoty, vyhrává sestava s první (případně druhou či třetí) nejvyšší kartou doplňkovou. Příklad: 10C, 10S

Highest Card (Nejvyšší karta) Nemá-li nikdo z hráčů ani jednu ze sestav zde uvedených, vítězí karetní sestava s kartou nejvyšší.

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker