GMT |

Pravidla hry - Texas Holdem Poker

Nejvíce populární pokerová hra online - hrajte Texas Holdem ještě dnes!

Pokerové hry Texas Holdem (a také online Holdem) se může zúčastnit (kromě virtuálního dealera) maximálně až 10 hráčů. Před hráčem je umístěno kolečko s označením "D", nazývá se dealerova značka a určuje tak teoretického dealera pro každé kolo. Tato značka je posunována v každém dalším kole vždy o jednoho hráče doleva, aby každý mohl využít výhody hrát jako poslední. Nazývá se také 'puck' a určuje, kdo z hráčů je další na řadě při rozdávání karet. V naší pokerové herně rozdává karty virtuální dealer (ukázán z profilu a usazen uprostřed levé strany stolu za schránkou žetonů). Virtuální dealer se účastní hry jen tím, že rozdává karty.

Texas Holdem Poker   Texas Holdem Poker

Pokerová hra Texas Holdem: Hrací kolo

Popis hracího kola a pravidel hry Texas Holdem (příklady jsou uvedeny pro hru s omezenými sázkami tzv. 'limit poker').

Blinds: Zcela na počátku hry, dva hráči hned zleva od dealera (ne virtuálního dealera!) musí vsadit tzv. povinnou sázku naslepo ('blind') - a to ještě před rozdáním karet. Tyto dvě sázky zajištˇují, že každý z výherců obdrží svůj podíl. Dealerova značka je posunována v každém hracím kole vždy o jednoho hráče směrem doleva, a tak každý z hráčů musí v určité fázi hry vsadit 'blind'. První hráč zleva od dealerovy značky sází tzv. 'small blind' čili polovičku minimálního sázkového limitu (například 2.5$ ve hře s 5$/10$ limitem). Hráč druhý z leva od dealerovy značky vsadí tzv. 'big blind', to znamená polovičku maximálního sázkového limitu (například 5$ ve hře s 5$/10$ limitem).

Pocket Cards: První dvě karty rozdané hráčům po podání sázek 'blinds'. Každý z hráčů obdrží dvě karty obrácené lícem dolů. Tyto karty se nazývají 'pocket cards' (zakryté karty).

První sázkové kolo: Další sázky po povinných 'blinds' začíná vždy ten, kdo sedí hned nalevo od hráče, který vsadil 'big blind'. Sázky pokračují ve směru hodinových ručiček. Každý z hráčů může učinit 'fold' (složit karty), 'call' (dorovnat sázku) či 'raise' (zvýšit sázku). Zvýšit sázku ve hře se sázkovým limitem je možné pouze jen o částku minimálního sázkového limitu (například o 5$ ve hře s 5$/10$ sázkovým limitem). Sázková kola jsou více do detailů vysvětlena zde níže.

The Flop Cards: V této fázi hry jsou rozdány tři karty, které jsou umístěny lícem nahoru uprostřed hracího stolu. Tyto karty se nazývají 'flop cards'. Jsou to první tři otevřené (společné) karty čili 'community cards' a mohou být použity všemi hráči k sestavení jejich karetní kombinace.

Druhé sázkové kolo: Následuje druhé sázkové kolo, které probíhá stejným způsobem jako kolo první.

The Turn Card: Po druhém sázkovém kole, čtvrtá společná karta je umístěna dealerem uprostřed hracího stolu. Tato karta se nazývá 'turn card'. Následuje třetí sázkové kolo.

Třetí sázkové kolo: Třetí sázkové kolo probíhá stejně jako první a druhé s jedinou výjimkou: zvýšit sázku lze pouze o maximální sázkovou hodnotu (například o 10$ ve hře s 5$/10$ sázkovým limitem).

The River Card: Pátá a poslední společná ('community') karta je umístěna lícem nahoru uprostřed stolu. Nazývá se 'river card' a následují po ní čtvrtá a pátá sázková kola.

Čtvrté sázkové kolo: Toto závěrečné sázkové kolo probíhá stejným způsobem jako kolo předchozí.

Showdown: Po posledním sázkovém kole je určena nejlepší karetní sestava. K sestavení karetní kombinace mohou být použity jak skryté karty ('pocket cards') tak i karty společné ('community cards'). Hráč s nejlepší pětkaretní kombinací vyhrává bank ('pot'). Jestli-že mají hráči kombinaci karet se stejnou hodnotou, mohou si bank rovnoměrně rozdělit. Ve velmi vzácném případě, kdy se nejlepší karetní sestava skládá jen ze společných karet, rozdělí se bank mezi všechny hráče, kteří jsou stále ve hře, a to při 'showdown' (ukázání karet). Jestli-že vidíte, že prohráváte a nechcete ukázat své karty, máte možnost učinit 'muck' (čili jinými slovy odhodit karty ze hry) a ztratit tak nárok na výhru. Jinak můžete vaše karty ukázat ('show') a porovnat je s ostatními hráči.

Začít hru znova: Poté, co byla určena nejlepší kombinace karet a vítězný hráč obdržel svou výhru, dealerova značka je posunuta o jednoho hráče doleva a začíná nová hra.

Sázecí uspořádání: Hráč nalevo od 'big blind' začíná první sázkové kolo a sází se ve směru hodinových ručiček. Každý podává sázky podle svého citu pro hru a odhadu, jakou nejlepší karetní kombinaci bude schopen v této hře sestavit.

Fold: V případě, že se vám Vaše karty nezamlouvají, můžete složit karty ('fold') a vzdát tím tak hru. Jestli-že jste vsadil/a 'blind', učinil/a ('call') či zvýšil/a ('raise'), svou sázku nazpátek neobdržíte. Lepší stránkou věci je, že už více peněz neprohrajete. Po složení karet jste mimo hru až do začátku následujícího kola.

Check/Call: Chcete-li zůstat ve hře, máte dvě možnosti: 'check' anebo 'call'. Jestli-že předchozí hráč nevsadil žádnou částku, můžete provést 'check' (nezúčastnit se sázkového kola). Za situace, že si hráč před Vámi vsadil, můžete provést 'call' (dorovnat sázku) či jinými slovy vsadit stejnou částku jako hráč předchozí.

Bet/Raise/Re-raise: Máte-li pocit, že máte dostatečně dobrou karetní sestavu, můžete si samozřejmě vsadit. Jestli-že hráč před Vámi podal sázku také, máte příležitost tuto částku zvýšit. O jakou hodnotu můžete jeho částku zvýšit určují sázkové limity. Například: během hry se 5$/10$ sázkovým limitem se sází 5$ v prvních dvou kolech a 10$ ve dvou kolech posledních. V průběhu jednoho kola může být jedna sázka a tři zvýšené částky ('bet', 'raise', 're-raise' a 're-raise'). Po třetím zvýšení sázek je sázkové kolo uzavřeno (jedná-li se o závěrečné sázkové kolo, je určena nejlepší karetní sestava).

All-in: Za situace, že Vám během kola dojdou žetony, nemusíte složit karty ('fold') a vzdát se hry. Vaší alternativou je provést 'all-in'. 'All-in' znamená, že vsadíte všechny své žetony a bank se tak rozdělí na bank hlavní a vedlejší. Všechny následující žetony jsou následně přidány do banku vedlejšího. Nemá-li při závěrečném ukázání karet hráč, který vsadil 'all-in', nejlepší karetní kombinaci, obdrží hlavní i vedlejší bank hráč s nejlepší karetní sestavou. Za situace, kdy při 'showdown' (ukázání karet) 'all-in' hráč má nejlepší karetní kombinaci, obdrží hlavní bank on a bank vedlejší bank vyhraje hráč s další nejlepší karetní sestavou. Vsadilo-li několik hráčů 'all-in', je založeno několik vedlejších banků. Tyto vedlejší banky jsou rozděleny podle hodnot karetních kombinací a také podle pořadí, ve kterém hráči provedli 'all-in'. Jestli-že hráč, který nevsadil 'all-in', má vítěznou karetní sestavu, vyhrává nejen všechny vedlejší banky, ale získá také bank hlavní. Má-li vítěznou karetní kombinaci hráč, který vsadil 'all-in', získá všechny banky, které byly do jeho 'all-in' nashromážděny. Jakýkoliv hráč, který vsadil 'all-in', může vyhrát jen ten bank či banky, do kterých také učinil vklad.

Sázkové kolo pokračuje až do té doby, než všichni hráči budˇ složí karty ('fold'), zvýší potřetí sázku ('raise') anebo než všichni dorovnají sázku ('call') bez jakéhokoliv navýšení (kromě osoby, která tuto sázku původně podala).

Stáhněte si a hrajte online poker tedˇ

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker