GMT |

Poker ordbok

Poker ordbok

Poker, som så mange andre interesser og yrker, har utviklet sin egen terminologi. Denne guiden inneholder ikke bare vanlige poketermer men også de som er spesielle for nettpoker.

All-in

Om du satser alle dine sjetonger ved et tilfelle, så har du foretatt en "All-in". Dette forekommer enten visst du har for lite sjetonger til å satse den sum som kreves for spill, eller når du satser alle dine sjetonger strategisk i No-Limit spill. Etter å ha gått All-in, har du mulighet til å vinne en andel av potten opp til og inklusive ditt siste inlegg til den potten. Du kan ikke tildeles noen innsatser som foretas etter eller før det tidspunktet. Disse satsingene skaper også en sidepott. All-in brukes også i sitasjoner der spilleren i en hånd mister kontakten med serveren.

Ante

Ante er en obligatorisk innsats som betales likt av alle spillere før det deles ut en pokerhånd. Ante finnes alltid i pokerspill som "stud" og "razz" (siden disse ikke har blinds), og er gjerne hyppig brukt i de senere rundene med No Limit Hold'em-turneringer siden dette bidrar til mer action. Ante er tilgjengelig på utvalgte No Limit Hold'em-pengebord.

Avatar

En beskrivelse fra dataspillverdenen for et bilde eller en figur som representerer en person.

Away-from-table

I turneringer der du ikke kan foreta en "sit-out" (stå-over) får du i stedet en "away-from-table" som betyr at du i hver runde blir tildelt kortene, betaler blinden når det er din tur og siden legger ned kortene når en høyning intreffer innen floppen eller når en innsats foretas etter floppen. Når du medvirker i en turnering og må forlate den, time.out, eller mister kontakten, så blir du automatisk satt i tilstanden "away-from-the-table".

Bad Beat

Denne termen refererer til en tung favoritt i en hånd som taper mot en motspiller som ikke var tenkt skulle være favoritt statistiskt sett.

Bet the Pot

Denne termen anvendes i Pot Limit spill. Det betyr at din satsing matcher den aktuelle summen i potten. Om, når du skal satse, potten ligger på $217 og du satser potten, så er din satsning med andre ord på $217.

Big Blind (limit poker)

I spill der blinder brukes for å sette penger i spill, så er Big Blind (Stor Blind - BB/SB) generellt lik den lavere summen av innsatsene i det spillet. I et $5/$10 spill så er Big Blind $5. Big Blind følger etter Small Blind (Liten Blind), som legges av første spilleren til venstre for giveren.

Blind

De fastsatte innsatsene som heter "Small Blinds"(Liten Blind - SB/LB ) og "Big Blinds"(Stor Blind - BB/SB) brukes for sette penger i spill. Blinds må satses og rotere rundt bordet.

Board

I spill der en flopp (tex Hold'em) eksisterer, så er dette beskrivelsen for alle kortene som er å finne på bordet.

Burn

I fysiske pokerrom så kastes det øverste kortet fra kortstokken før hver runde. Grunnen til dette er at man vil minske faren for juks ved at man kjenner til neste kort. Det finns ingen fare for at dette skjer i vårt pokerrom og vi foretar derfor ingen Burn.

Button

En knapp/brikke som markerer vilken spiller som er den virtuelle giveren (Dealeren). Knappen/brikken brukes ved spill hvor posisjon relativt til giveren er viktig.

Buy-in

Den sum av penger som kreves for å sette seg ned ved et bord. Turneringenes innskuddsavgift anses å være Buy-Ins. Ved ett Ring Game finnes minimum og maksimum Buy-In som definerer hvor mye pengear du kan ta med deg inn på bordet.

Call

Å syne, bli med, på foregående satsning.

Cap

Den siste tillatte høyningen i en runde kalles for Cap. Vi tillater tre høyninger foruten den første satsingen i Limit Games Den tredje høyningen kalles Cap.

Check

Om det ikke er foretatt noen satsinger på bordet og du ikke ønsker å satse selv, så heter det du da sier for en check (Pass). Du kan bare utføre en Check (Pass)når det ikke ligger noen satsinger fra før din runde.

Client

Benevningen for programvaren (Klient) du laster ned til din datamaskin for å kunne komunisere med serverne til et pokerrom.

Collusion

En form av juks/konspirasjonsspill der to eller flere spillere forsøker å dra fordel via deling av informasjon mellom hverandre for å oppnå en fordel i spillet. Vi godtar ikke juks.

Community Cards

Felleskort, kort som ligger synlige på bordet og som hver spiller kan ta del av heter Community Cards (felleskort). Texas Hold'em och Omaha har alltid Community Cards.

Dead Blind

Dette inntreffer i en situasjon der du har misset dine blinds og ønsker å komme tilbake i spillet innen det er din tur til å legge inn din Big Blind (Stor Blind - BB/SB). Du må legge inn begge blindene og Small Blind (Liten Blind - SB/LB) kalles då for Dead Blind (Død Blind - DB)vilket betyr at det ikke regnes som å syne.

Dead Hand

En hånd som ikke lengre får spilles ifølge reglene.

Down Cards

Kort som deles ut med bildesiden ned(skjult kort). Har også benevnelsen Hole Cards.

Drawing Dead

Dette beskriver en situasjon når en spiller forsøker dra ett kort for å komplettere hånden når det allerede finnes en hånd i spillet som kommer til å vinne mot den på tross av forbedringen.

Drop

Det å bestemme seg for ikke å fortsette med sin hånd. Kortene legges i haugen med kort som er kastet. Dette er det samme som Fold.

Face Down

Utdelte kort som ikke er synlige for andre spillere.

Face Up

Utdelte kort som er synlige for alle spillere.

Flop

I Texas Hold'em består floppen av de 3 første synlige kortene som deles ut på midten av bordet. Alle kort deles ut samtidig.

Flush

5 kort i en hånd hvor alle kort er av samme farge.

Fold

Når man trekker tilbake sin hånd fra videre spill, kaster seg . Se også Drop..

Forced Bet

En obligatorisk innsats. I noen spill, må en spiller som har satt seg ned for spill, foreta en obligatorisk innsats.

Four of a Kind

En utmerket hånd ... fire kort av samme verdi. Eksempelvis fire 10'ere.

Freeroll

Denne term gjelder for en turnering uten innskuddssavgift, stakes eller uten både innskuddsavgift og stakes. I noen ikke-freeroll turneringer garanterer huset en minimum premiesum.

Full House

Fullt Hus - En hånd der du har en kombinasjon av 3 kort med samme verdi og ett par..

Graphics

Termen som beskriver bildet av pokerrommet, inklusive bord, stoler, avatarer, kort og sjetonger.

Hand

Ett sett av kort som en spiller anvender under en runde. Også en benevnelse for en runde med stokking av kort, utdeling og satsing.

Heads Up

Ett spill der bare to spillere gjenstår i kampen om potten.

Head to Head

Ett spill der bare to spillere får delta.

High Card

Kortet med høyest verdi.

High/Low

En variasjon av av et spill hvor potten deles mellom den beste og den dårligste hånden. Den dårligste hånden består av de fem laveste kortene. De fleste pokerrommene, inklusive dette, betrakter 5, 4, 3, 2, A (hjulet) som den lavest mulige hånden, foruten at den også er en straight.

Hold'em

Også kjent som Texas Hold'em, et av de mest populære pokerspillene der spillerne får to kort hver (Pocket Cards) og fem felleskort som ligger midt på bordet. Spillerne kan bruke de to kortene på sin hånd og deretter bruke tre, fire eller fem av felleskortene (Community Cards) for til sammen å utgjøre den best mulige kombinasjonen av kort.

Hole Cards

Kort som deles ut med bildesiden ned.(skjult kort).

Hjul

 

Når en spiller har Straight med 5 på topp uansett sort (5-4-3-2-A), er dette kjent som et 'hjul' eller en 'sykkel'.

In

En term for en aktiv spiller. En spiller som ikke har kastet sin hånd (folded).

Inside Straight

Termen som brukes når en spiller har fire av de fem kort som kreves for en straight med det manglende kortet i "midten" av straighten og siden blir tilldelt det manglende kortet. Eksempelvis, en spiller som har 3, 4, 5, 7 trenger en 6er for å kunne kompletere straighten. Det å da få 6'ern heter "making the inside straight."

Jackpot

En bonussjanse til å vinne under særskilte omstendigheter bestemt av pokerrommet.

Kicker

Det høyeste kortet som ikke inngår i det par eller i de to parene som finns på en hånd.

Live Blind

Om, etter en runde av innsatser, turen igjen går til spilleren som la blinden og ingen under runden som gikk valgte å høyne (bare synt) har han/hun mulighet til å høyne for å drive spillet videre.

Main Pot

Den sentrale potten med penger. Når en eller flere spillere går All-In skapes en sidepott for hver spiller som har gått All-In.

Muck

Som et substantiv henviser denne benevningen til den haugen/dungen med kort som kastes på bordet. Som et verb, når det er tid for Showdown, henviser det til å gi tilbake en ikke synlig tapende hånd til giveren (dealeren).

Multi-Table Tournament (MTT)

Multi-Bord Turnering - En turnering hvor spillere ved flere enn ett bord kjemper mot verandre. Alle starter med likt antall sjetonger, disse spilles det om slik at til slutt er en vinner som har alle sjetongene. Premiesummen regnes ut gjennom en funksjon av antall påmeldte spillere og offentliggjøres på turneringssiden. Multi-table turneringer har en kjent start tid og krever registrering innen den tid.

nh

Bra hånd.

No Limit

Ingen Grense - En variant på innsatsregler der hver innsats er ubegrenset opp til den sum av sjetonger spilleren har på bordet.

Omaha

Et spill der hver spiller blir tilldelt fire kort med bildesiden ned (pocket cards) og deler på fem felleskort kort (Community Cards). Den vinnende hånden må bruke eksakt to pocketkort og tre community kort av de utdelte. Denne typen av spill har også en variant med High/Low.

Omaha High/Low

Dette spillet tillater spillere og kjempe om en pott som deles mellom den høyeste og den laveste hånden hvor 2 pocket kort og 3 community kort tas i bruk. En spiller kan ta i bruk ulike sett av kort for å skape den beste høye eller lave kombinasjonen.

On the button

Denne termen betyr at du er i giverens posisjon i Texas Hold'em og Omaha spill. En brikke (button) vil markere giverens (dealerns) posisjon med en "D" i midten.

One on One

Det samme som Head To Head (se Head to head).

Pair

Dette er en hånd der spillerens beste hånd består av to kort med samme verdi.

Pass

Å kaste seg. Kan brukes istedet for Check eller Fold avhengig av sammenhengen.

Play Chips

Sjetongene som anvendes ved Play Money spill (spill med Lekepenger). Lekesjetonger har ingen valutaverdi..

Playing the Board

Betyr å benytte seg av alle felleskortene (community cards) i Hold'em for å få til sin beste hånd.

Pocket Cards

Termen for de to downcards (ikke synlige) kortene som tildeles en spiller i starten av omgangen.

Pot

De sjetongene på midten av bordet som kan vinnes av en gitt hånd.

Pot Limit

En type av satsing der hver spiller kan satse opp til den sum som totalt finnes i potten ved satsningstilfellet (PL).

Profile

Beskrivelsen en spiller har om seg selv og som er tilgjengelig for alle andre spillere i pokerrommet. Profilen kan inneholde dine interesser, favorittside på nettet, favorittordspråk m.m.

Raise

Å høyne den forrige innsatsen

Rake

Kommisjon (den sum i sjetonger) tatt av huset i serviceavgift fra ett Ring Game når potten har nådd et minimumsbeløp.

Raked Hand

En raked hand er en hånd i ring games hvor en spiller deltar ved å bidra til potten, enten ved å poste blind eller sette en innsats, slik at rake blir generert.

Rank

Verdien/rangeringen av et kort. Verdien for en Spar 2 er 2. Verdien for en Hjerter Dame er Dame. Rank verdien går fra 2 til 10 og deretter Knekt, Dame, Konge og høyest verdi er Ess. I High/Low spill kan Esset brukes både som høyeste rangerte kort og som kortet med lavest rangering.

Re-buy

Det å kjøpe inn flere sjetonger til bordet under spillets gang men ikke under en giverrunde. Dette gjelder ved spilling med Real Money - og i Turneringsspill.

Reducing

Det å fjerne sjetonger fra bordet og direkte etterpå returnere med mindre sjetonger. Reducing ser ikke særlig bra ut og regnes som dårlig etikett.

Registration

Vi vil at du velger et brukernavn som identifiserer deg i pokerrommet, ett passord, hvor du befinner deg og en e-postadresse for åpning av en konto. Dette er din registrering.

River

Det femte og siste community kortet. Dette kortet er også kjent som Fifth Street..

Round

Dette henviser til utdelingen av et sett med kort og tilhørende satsinger. Eksempelvis ved utdelingen av River og de satsinger som følger.

Royal Flush

Den absolutt best mulige hånden - en straight flush (straight) fra 10 til Ess i samme farge.

Satellite

En noe mindre turneringspremie i form av en plass til en større og viktigere turnering.

Screen Name

Det navn du har valgt og som er du er kjent under i pokerrommet. Vi tillater bare en spiller pr navn så ha forståelse om det navnet du har valgt allerede er opptatt.

Self-install

En term som brukes for å beskrive hvordan en fil du laster ned fra vår hjemeside automatisk installeres og konfigureres på din datamaskin når du dobbeltklikker på den.

Server

Den datamaskin eller gruppe av datamaskiner som tilbyr en service til sine klientdatamaskiner. I dette tilfellet er servicen pokerrommet.

Showdown

Etter den siste avgjørende satsingen, når alle spillere viser sine kort, er kjent som showdown.

Side Pot

Denne potten genereres når en spiller går All-In. Spillere som har lagt in penger i denne sidepotten er de eneste spillerne som kan vinne den. Det finnes tilfeller med flere enn en sidepott.

Single Table Tournament (STT)

Et pokerbord der du har mulighet til å kjøpe en plass. Alle Buy-In penger går til en premiesum. Premiesummen går tilbake til de top beste spillerne ved dette bordet på turneringssiden. En avgift må normalt sett betales for å spille ved dette bordet. Alle spillere får samme sum sjetonger og spiller til en spiller har vunnet alle sjetonger. En Single Table turnering begynner så fort bordet er fullsatt.

Sit 'N' Go

En turnering som starter når ett bestemt antall spillere har satt seg ved bordet.

Sit Out

Vi lar deg beholde din plass ved bordet uten å delta under et antall runder om du trenger det. Under de fleste omstendigheter så begrenser vi tiden du får være borte eller i "sit out" som det heter. I spill med blinds kan du bli bedt om å legge på summen av blindene om du går tilbake til din plass før blinden når deg og din tur. For å "sitte ut", så markerer du den lille ruten som heter for Sit-Out i bordvinduet. For å gå tilbake til spillet så fjerner du bare markeringen.

Small Blind

I Hold'em og Omaha er dette blinden som personen til venstre om dealeren må legge.

Stakes

I Limit spill så er Stakes summen av innsatser og høyninger.

Steel Wheel (Stålhjul)

Når en spiller har Straight Flush med 5 på topp (5-4-3-2-A), er dette kjent som et 'stålhjul'.

Straight

En hånd hvor spilleren har alle kort i "rekkefølge". Farge har ingen betydning. Eksempelvis 8, 9, 10, Knekt, Dame.

Straight Flush

En straight med alle kort i samme farge.

Stud

Den allmene terminologien for pokerspill der spillere får det første kortet(ene) lukket, og de kommende synlige, men disse får bare brukes eksklusivt av den spilleren. Dette kan følges av ytterligere ett lukket kort, som i 7 Card Stud.

Suit

De ulike alternativ av farger kortene kan ha (Kløver, Ruter, Hjerter og Spar).

Texas Hold'em

Pokerspillet der hver spiller selv får to lukkede kort hvorpå fem synlige community kort deles ut

Three of a kind

En hånd som består av tre kort med samme verdi.

Tournament Buy-In

Summen det koster å kjøpe seg inn til en turnering. Alle buy-in penger er returnert til spillerne via premiepotten.

Tournament Entry-Fee

Et lite beløp som huset tar for en turnering.

Trips

En betegnelse for tre like (tress).

Turbo

En form for pokerspill med en meget begrenset tid til å foreta besluttninger.

Turn

Et alias for det fjerde community kortet i Hold'em og Omaha.

Two Pair

En hånd som inneholder to par.

Under-raise

Dette intreffer når en spiller høyner en tidliger innsats men må gå All-in fo å kunne gjøre dette. Spilleren gjør dette med en sum som er lavere en den fulle høyningen.

Up Card

Et kort som deles ut synlig, slik at alle spillere kan se det.

Wheel (Hjul)

Når en spiller har Straight med 5 på topp uansett sort (5-4-3-2-A).

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker