GMT |

Ordlista för Poker

Poker har precis som många andra hobbies och yrken utvecklats sin egen termiologi. Guiden nedan ger dig möjlighet att lära sig poker på internet. Titan Pokers pokerskola lär i sin tur våra spelare how to play poker. Vi tror även att spela poker online kanske kan förenklas för vissa om tillgång till ett poker glossary finns och som dessutom förklarar poker på svenska. Mer om poker finns att hämta på vår hemsida.

All-in

Om du satsar alla dina marker vid ett tillfälle så har du gjort en "All-in." Detta kan hända antingen när du inte har tillräckligt med marker för att kunna satsa den summa som krävs eller valts eller när du satsar alla dina marker strategiskt i No Limit spel. Efter att gått All-in har du potential att vinna en andel av potten upp till och inklusive ditt sista inlägg till den potten. Du kan inte delges några satsningar som lagts efter eller före den tidpunkten. Dessa satsningar skapar alltså en sidopott. All-in används också i situationer då spelaren i en hand förlorar kontakt med med servern.

Ante

En “ante” är en obligatorisk satsning där samma summa betalas av alla spelare innan handen har delats ut. Antes finner man vanligtvis i pokerspelen stud och razz, eftersom inga blinds existerar där, och under senare blindnivåer i Texas Hold'em-turneringar för att uppmuntra till mer action vid bordet. Antes finns även vid utvalda No Limit Hold'em cashbord.

Avatar

En term från dataspelsvärlden för en bild eller figur som representerar en person.

Away-from-table

I turneringar då du inte kan göra en "sit out" får du istället göra en "away-from-table" vilket betyder att du i varje runda blir tilldelad korten, betalar mörken när det är din tur och sedan lägger korten när en höjning inträffar innan floppen eller när en satsning görs efter floppen. När du medverkar i en turnering och måste lämna den, time-out, eller förlorar kontakten blir du automatiskt satt i läget "away-from-table".

Bad Beat

Denna term refererar till en tung favorit i en hand som förlorar mot en motspelare som inte var tippad att vara favorit statistiskt sett.

Bet the Pot

Denna term används i Pot Limit spel. Det betyder att din satsning matchar den aktuella summan i potten. Om, när du ska satsa, potten ligger på $217 och du satsar potten så är din satsning med andra ord $217.

Big Blind (limit poker)

I spel där mörker används för att sätta pengar i spel, så är Big Blind generellt lika med den lägre summan av insatserna i det spelet. I ett $5/$10 spel så är Big Blind $5. Big Blind följer på Small Blind, vilken läggs av första spelaren till vänster av given.

Blind (mörken)

De bestämda insatserna som kallas Small Blinds och Big Blinds som används för att sätta pengar i spel. Blinds måste satsas och roterar runt bordet.

Board

I spel där en flop (tex Hold'em) finns är detta de gemensamma korten som finns på bordet.

Burn

I fysiska pokerrum kastas det översta kortet från kortleken innan varje runda. Anledningen är att man vill minska risken för fusk genom att känna till nästa kort. Det finns ingen risk att detta händer i vårt pokerrum och därför utför vi ingen Burn.

Button

En disk som markerar vilken spelare som är den virtuella given. Disken används vid spel då position relativt till given är viktig.

Buy-in

Den summa pengar som krävs för att sätta sig vid ett bord. Turneringarnas anmälningsavgifter anses vara Buy-Ins. Vid ett Ring Game finns minimum och maximum Buy-In som definerar hur mycket pengar du kan ta med till bordet.

Call

Att syna, gå med, föregående satsning.

Cap

Den sista tillåtna höjningen i en runda kallas Cap. Vi tillåter tre höjningar förutom den första satsningen i Limit Games Den tredje höjningen kallas Cap.

Check (passa)

Om det inte finns några satsningar på bordet och du inte önskar satsa kallas det för att passa eller check. Du får bara utföra en Check när det inte ligger några satsningar sedan innan.

Client

Benämningen för mjukvaran du laddar ner till din dator för att kunna interagera med pokerrumservrarna.

Collusion

En form av fusk där två eller fler spelare försöker att dra fördel av att interagera med varandra genom att delge information. Vi tolererar inte fusk.

Community Cards

Kort som ligger synliga på bordet och som varje spelare kan ta del av kallas Community Cards. Texas Hold'em och Omaha har alltid Community Cards.

Dead Blind

Detta inträffar i en situation där du har missat dina mörkar och önskar komma tillbaka i spelet innan det är din tur att lägga din Big Blind. Du måste lägga båda mörkarna och Small Blind kallas då Dead Blind vilket betyder att det inte räknas som att syna.

Dead Hand

En hand som inte längre får spelas enligt reglerna.

Down Cards

De mörka korten som delas ut till en spelare. Också benämnda som Hole Cards.

Drawing Dead

Detta beskriver en situation när en spelare försöker dra ett kort för att komplettera handen när det redan finns en hand i spelet som kommer att vinna mot den trots förbättringen.

Drop

Att bestämma sig för att inte fortsätta med sin hand. Korten läggs i högen med kastade kort. Detta är detsamma som Fold.

Face Down (dold)

Utdelade kort som inte är synliga för andra spelare.

Face Up (synlig)

Utdelade kort som är synliga för alla spelare.

Flop

I Texas Hold'em består floppen av de 3 första synliga korten som delas ut i mitten av bordet. Alla delas ut samtidigt.

Flush (färg)

5 kort i en hand som alla är av samma färg.

Fold

När man drar tillbaka sin hand från vidare spel, lägger sig . Se även Drop.

Forced Bet

En obligatorisk satsning. När en spelare måste satsa som gått med i spelet.

Four of a Kind (fyrtal)

En utmärkt hand ... fyra kort av samma valör. Exempelvis fyra 10:or.

Freeroll

Denna term gäller en turnering utan anmälningsavgift, stakes eller både anmälningsavgift och stakes. I några non-freeroll turneringar garanterar huset en minimum vinstsumma.

Full House (kåk)

En hand där du har en kombination av 3 av samma valör och ett par.

Graphics

Termen som beskriver bilden av pokerrummet, inklusive bord, stolar, avatarer, kort och marker.

Hand

Ett set av kort som en spelare använder under en runda. Även en benämning för en runda av shuffling, utdelning och satsning.

Heads Up

Ett spel där bara två spelare återstår i striden om potten.

Head to Head

Ett spel där bara två spelare får delta.

High Card

Kortet med högst värde.

Hi/Lo

En variation av av ett spel där potten delas mellan den bästa och den sämsta handen. Den sämsta handen består av de fem lägsta korten. De flesta pokerrummen, inklusive detta, betraktar 5, 4, 3, 2, A (hjulet/cykeln) som den lägsta möjliga handen, förutom att den också är en stege.

Hold'em

Även kallad Texas Hold'em. En av de populäraste pokerspelen där varje spelare får 2 mörka kort och sedan kan använda tre, fyra eller fem av korten från Community Korten.

Hole Cards

De mörka korten i en spelares hand.

In

En term för en aktiv spelare. En spelare som inte slängt sin hand (folded).

Inside Straight

Termen som används då en spelare har fyra av de fem kort som krävs för en stege med det saknade kortet inom stegen och sedan blir tilldelad det saknade kortet. Exempelvis, en spelare som har 3, 4, 5, 7 behöver en 6:a för att fullborda stegen. Att då få 6:an kallas "making the inside straight."

Jackpot

En bonuschans att vinna under särskilda omständingheter bestämda av pokerrummet.

Kicker

Det högsta kortet som inte ingår i det par eller i de två paren som finns på en hand.

Live Blind

Om, efter ett varv av satsningar, turen återigen går till spelaren som lade mörken och ingen under varvet som gått valt att höja (bara synat) har han/hon möjlighet att höja för att driva spelet vidare.

Main Pot (huvudpott)

Den huvudsakliga potten med pengar. När en eller fler spelare går All-In skapas en sidopott för varje All-In spelare.

Muck

Som ett substantiv hänvisar denna benämning till den hög med kort som kastats på bordet. Som ett verb, när det är dags för Showdown, hänvisar det till att lämna tillbaka en icke synlig förlorande hand till given.

Multi-Table Tournament (MTT)

En turnering där spelare vid mer än ett bord tävlar mot varandra. Alla har i början samma summa marker tills i slutet en spelare vunnit alla marker. Prissumman räknas ut genom en funktion av antal anmälda spelare och offentliggjörs på turneringssidan. Multi-table turneringar har en känd starttid och kräver registrering innan.

NH (Nice Hand)

Bra hand.

NL (No Limit)

En variant på satsningsregler då varje satsning är obegränsad upp till den summa marker spelaren har på bordet.

Omaha

Ett spel där varje spelare blir tilldelad fyra mörka kort och delar på fem community kort. Den vinnande handen måste använda exakt två mörka kort och tre community kort. Denna typ av spel har också en variant av High/Low.

Omaha High/Low

Detta spel tillåter spelare att tävla om en pott som delas mellan den högsta och den lägsta handen där 2 mörka kort och 3 community kort använts. En spelare får använda olika set av kort för att skapa den bästa höga eller låga kombinationen.

On the button

Denna term betyder att du är i dealerns position i Texas Hold'em och Omaha spel. En bricka (button) markerar dealerns position med ett "D" i mitten.

One on One

Detsamma som Head to Head.

Pair (par)

Detta är en hand där spelarens bästa hand utgörs av två kort av samma valör.

Pass

Att lägga sig. Kan användas istället för Check eller Fold beroende på sammanhanget.

Play Chips

Markerna som används vid Play Money spel. Play Chips har inget valutavärde.

Playing the Board

Att använda alla community kort i Hold'em som din bästa hand.

Pocket Cards

Termen för de två mörka korten som tilldelas en spelare i början av omgången.

Pot

Markerna i mitten av bordet som kan vinnas av en given hand.

Pot Limit (PL)

En typ av satsning där varje spelare kan satsa upp till den summa som totalt finns i potten vid satsningstillfället

Profile

Beskrivningen en spelare delgett om sig själv som är tillgänglig för de andra spelarna i pokerrummet. Profilen kan innehålla dina intressen, favorithemsida, favoritordspråk m.m.

Raise (höjning)

Att höja satsningen i jämförelse med en tidigare spelare.

Rake

Den summa pengar, i marker, avdragna av huset i serviceavgift från ett Ring Game när potten nått ett minimumbelopp.

Raked Hand

En Raked Hand är en hand i en ringspelsomgång i vilken en spelare deltar genom att bidra till potten. Det kan göras antingen genom att betala en mörker eller göra en satsning då rake skapas.

Rank

Värdet av ett kort. Värdet av en Spader 2 är 2. Värdet av en Hjärter Dam är Dam. Rank värdet går från 2 till 10 och därefter Knekt, Dam, Kung och högst är Ess. I High/Low spel kan Esset användas både för sin högsta rank och som kortet med lägst rank.

Re-buy

Att ta in fler marker till bordet under spelets gång men inte i mitten av en giv. Detta gäller spel Real Money- och Turneringsspel.

Reducing

Att ta bort marker från bordet och direkt återvända med färre marker. Reducing ser inte bra ut och räknas som dålig etikett.

Registration

Vi vill att du väljer ett användarnamn som identifierar dig i pokerrummet, ett lösenord, var du befinner dig och en e-postadress för att skapa ett konto. Detta är din registrering.

River

Det femte och sista community kortet. Detta kort är också känt som Fifth Street.

Round

Detta hänvisar till utdelningen av ett set kort och tillhörande satsningar. Exempelvis utdelningen av River och de satsningar som följer.

Royal Flush

Den absolut bästa möjliga handen - en straight flush (stege) från 10 till Ess i samma färg.

Satellite

En något mindre turneringspris i form av en plats till en större, viktigare turnering.

Screen Name

Det namn du valt och är känd som i pokerrummet. Vi tillåter bara en spelare per namn så ha förståelse om det namn du valt redan är upptaget.

Self-install

En term som används för att beskriva hur en fil du laddar ned från vår hemsida automatiskt installeras och konfigureras på din dator när du dubbelklickar på den.

Server

Den dator eller grupp av datorer som tillhandahåller en service till sina klientdatorer. I detta fall är servicen pokerrummet.

Showdown

Efter den sista avgörande satsningen, när alla spelare visar sina kort, är känd som Showdown.

Side Pot (sidopott)

Denna pott genereras när en spelare går All-In. Spelare som lagt in pengar i denna sidopott är dom enda spelare som kan vinna den. Det finns tillfällen med fler än en sidopott.

Single Table Tournament (STT)

Ett pokerbord där du har möjlighet att köpa en plats. Alla Buy-In pengar går till en prissumma. Prissumman går tillbaka till de top bästa spelarna vid detta bord på turneringssidan. En avgift måste normalt sett betalas för att spela vid detta bord. Alla spelare får samma summa marker och spelar tills en spelare vunnit alla marker. En Single Table turnering börjar så fort bordet blivit fullsatt.

Sit 'N' Go

En turnering som startar när ett bestämt antal spelare satt sig vid bordet.

Sit Out

Vi tillåter dig att hålla din plats utan att delta under ett antal givar. Under de flesta omständingheterna begränsar vi tiden du får avvika. I Blind spel kan du bli ombedd att lägga summan av mörken om du återgår till din plats innan mörken når dig. För att avvika markerar du checkboxen för Sit-Out i bordsfönstret. För att återgå till spelet tar du bara bort markeringen.

Small Blind

I Hold'em och Omaha är detta mörken som personen till vänster om dealern måste lägga.

Stakes

I Limit spel så är Stakes summan för satsningar och höjningar.

Steel Wheel

Om en spelare sitter på en 5-hög färgstege, (5-4-3-2-A), kallas det vanligtvis för en 'steel wheel'.

Straight (stege)

En hand där spelaren har alla kort i följdordning. Färg har ingen betydelse. Exempelvis 8, 9, 10, Knekt, Dam.

Straight Flush

Stege i gemensam färg.

Stud

Den allmäna termen för pokerspel där spelare får det första kortet dolt och de kommande synliga men dessa får bara användas av den spelaren. Detta kan också följas av ytterligare ett dolt kort, som i 7 Card Stud.

Suit (färg)

De olika alternativ av färg korten kan ha (Klöver, Ruter, Hjärter och Spader).

Texas Hold'em

Det pokerspel där varje spelare får två dolda kort varpå fem synliga community kort delas ut.

Three of a kind (triss)

En hand som består av tre kort av samma värde.

Tournament Buy-In

Summan det kostar att delta i en turnering. Alla Buy-In kostnader går tillbaka till spelarna i form av prispengar.

Tournament Entry-Fee

En oansenlig avgift huset tar betalt för att delta i en turnering.

Trips

Ett smeknamn för triss.

Turbo

En form av pokerspel med en mycket begränsad tid att ta beslut.

Turn

Smeknamn för de fyra community korten i Hold'em och Omaha.

Two Pair (två-par)

En hand som innehåller två par.

Under-raise

Detta inträffar när en spelare höjer en tidigare satsning men måste gå All-In för att kunna göra detta. Spelaren gör detta med en summa lägre än den fulla höjningen.

Up Card

Ett kort som delas ut synligt så att alla spelare kan se det.

Wheel

Om en spelare sitter på en 5-hög stege, oavset färg, (5-4-3-2-A).

Dear visitors,

Titan Poker does not accept players from your region.

Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.

Best regards,

Titan Poker